Russian robot
U.S.S. ENTERPRISE
Russian robot
 • 173 188
 • 66 70
 • 6 17
 • 8 8
 • 0 0
 • 1588 1572
 • shots fired
 • shots hit
 • shots taken
 • enemies killed
 • friends killed
U.S.S. ENTERPRISE
 • 156 138
 • 66 56
 • 19 16
 • 8 7
 • 0 0
 • 1588 1572